Aelodau

Gwasg Gomer

Parc Menter Llandysul
Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL

Ffôn: 01559 363090
Ffacs: 01559 363758
www.gomer.co.uk
gwasg@gomer.co.uk

Gwasg Carreg Gwalch

12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Conwy
LL26 0EH

Ffôn: 01492 642031
Ffacs: 01492 641502
www.carreg-gwalch.com
llyfrau@carreg-gwalch.com

Atebol

Adeiladau’r Fagwyr
Llanfihangel Genau’r Glyn
Aberystwyth
Ceredigion
SY24 5AQ

Ffôn: 01970 832172
Ffacs: 01970 832259
www.atebol.com
marchnata@atebol.com

Dalen Newydd

Ffôn: 01248 352923
dalennewydd@yahoo.com

Dalen

Tresaith
Ceredigion
SA43 2JH

Ffôn: 01239 811442

www.dalenllyfrau.com dalen@dalenllyfrau.com

Gwasg y Dref Wen

28 Church Road
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 2EA

Ffôn: 029 2061 7860
Ffacs: 029 2061 0507
gwilym@drefwen.com

Canolfan Peniarth

Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Heol y Coleg
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EP

Ffôn: 01267 676772
www.canolfanpeniarth.org
ymholiadau@canolfanpeniarth.org

CAA

Prifysgol Aberystwyth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EB

Ffôn: 01970 622128
Ffacs: 01970 622122
www.aber.ac.uk/caa
caa-archeb@aber.ac.uk

Y Lolfa

Tal-y-bont
Ceredigion
SY24 5AP

Ffôn: 01970 832304
Ffacs: 01970 832782
www.ylolfa.com
ylolfa@ylolfa.com

Cyhoeddiadau’r Gair

Aled y Bryn

Chwilog

Gwynedd

LL55 6SH

Ffôn: 01766 8198120 / 07894 580192

aled@ysgolsul.com

www.ysgolsul.com

 

Gwasg Prifysgol Cymru

10 Rhodfa Columbus
Maes Brigantîn
Caerdydd
CF10 4UP

Ffôn: 029 2049 6899
Ffacs: 029 2049 6108
www.uwp.co.uk
gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

Gwasg y Bwthyn

Lôn Ddewi
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1ER

Ffôn: 01286 672018
gwasgybwthyn@btconnect.com

Rily Publications

Tenafly House
Wernddu
Caerffili
CF83 3DA

Ffôn: 07912 448077
www.rily.co.uk post@rily.co.uk

Cyhoeddiadau Barddas

www.barddas.com
elena@barddas.com

Llyfrau Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ffôn: 029 2057 3248
Ffacs: 029 2022 6938
www.amgueddfacymru.ac.uk
mari.gordon@amgueddfacymru.ac.uk