Bedwen Lyfrau 2018

CAERFYRDDIN

MERCHER 9 – SADWRN 12 MAI

Digwyddiadau Dydd a Nos mewn lleoliadau amrywiol

Digwyddiadau i gyd yn rhad ac am ddim – nifer cyfyngedig ar gyfer rhai sesiynau plant

Llyfrau ar werth ymhob digwyddiad gan Siop y Pentan

RHAGLEN SWYDDOGOL

NODER – Lawnsiad CICIO’R BAR yng nhaffi Iechyd Da am 18.30 nid 17.30

Gwybodaeth isod yn y Saesneg am ddigwyddiad i ddysgwyr Cymraeg /

Information below in English about an event for Welsh language learners