Cadeirydd Newydd Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

24 Medi 2017

CADEIRYDD NEWYDD Y CWLWM CYHOEDDWYR

Cyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd fydd Cadeirydd Cyhoeddwyr Cymru am y flwyddyn i ddod.

Mae Myrddin yn ffigwr adnabyddus ym mywyd diwylliannol Cymru. Yn Brifardd ac awdur toreithog mewn sawl maes. sefydlodd Gwasg Carreg Gwalch yn 1980. Bu hefyd yn Fardd Plant Cymru ac yn enillydd Gwobr Tir na n-Og.

Bydd Myrddin yn arwain gweithgaredd a gwaith mewnol y Cwlwm ynghyd a’i berthynas gyda sefydliadau amrywiol, megis Cyngor Llyfrau Cymru. Llywodraeth Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Bydd hefyd yn cadeirio’r Fedwen Lyfrau yng ngwanwyn 2018. Cyhoeddir lleoliad y Fedwen yn fuan.

Mae’r gadeiryddiaeth yn newid yn flynyddol, gyda chyfnod Delyth Ifan, Cyfarwyddwr CAA, newydd ddirwyn i ben.