Bedwen 2014

Bedwen Lyfrau Nant Gwrtheyrn 2014
Dydd Sadwrn 3 Mai, 2014

Digwyddiadau i Blant

Bedwen Lyfrau Llanrwst 201011.00 Cadw’n heini gyda Heini (hyd at 9 oed)

meleriNaNel11.30 Dewch i gwrdd â Nel: Darllen stori a direidi gyda Meleri Wyn James, awdur Na, Nel!

trysorfadeinosor12.00 Dewch â’ch Deinosor i’r Fedwen! Sesiwn yn llawn o sbri gyda llu o ddeinosoriaid (plant cynradd) yng nghwmni Gwion Hallam a Llion Iwan, dau o awduron Trysorfa Deinosoriaid (Gomer)

12.30 Cadw’n heini gyda Heini (Atebol) (hyd at 9 oed)

1.00 Egwyl i ginio

2.00 – 4.00 Gweithdai natur a gwyddoniaeth gan gynnwys sesiynau Waw Gwyddoniaeth (Rily) gyda’r gwyddonydd cyffrous Robyn Wheldon-Williams, cyfres Am Dro (Darllen Mewn Dim, Lolfa), Nansi a Nel (CAA), Adnabod Coed a Blodau (Lolfa). Dewch i roi cynnig ar arbrofi! Rhywbeth i blant o bob oed.

Bwrdd lliwio drwy’r dydd

Digwyddiadau i Oedolion

10.30 Yr ardd ym mis Mai: Lansio Tyddyn Sachau – Tyddyn y Blodau (Gwalch) ynghyd â sesiwn holi gyda’r garddwr Medwyn Williams, a stondin blanhigion.

harri11.00 Llŷn mewn Llyfrau: atgofion am gymeriadau mawr Llŷn: Harri Parri, awdur O’r Un Brethyn (Bwthyn) a Pen Llŷn Harri Parri, yn cyflwyno a rhai o awduron Pobl Olaf Enlli (Carreg Gwalch) a Cofio R.S (Bwthyn)

Clec Amdani - Esyllt Maelor - COPA12.00 Nofelau i’r arddegau: Alun Jones yn holi Casia Wiliam, Esyllt Maelor, a Guto Dafydd am eu nofelau diweddaraf a’r broses o ysgrifennu i’r arddegau. (Lolfa)

1.00 Anrhegu Alwyn Elis – Gwobr y Fedwen am Gyfraniad Oes (ac egwyl i ginio)

2.00 Dangos ffilm Pysgotwyr Llŷn a lansio Cynefin Glan y Môr, Bethan Wyn Jones, gyda thaith gerdded natur os yw’r tywydd yn caniatâu (Gwalch).

3.00 Lansio Tri: cyfle i gael blas ar gyfrolau newydd o’r wasg.

Ebargofiant - Jerry Huntermilioners Storm ar Wyneb yr Haul CLAWR
Jerry Hunter: Ebargofiant (Lolfa)
Marlyn Samuel: Milionêrs (Bwthyn)
Llŷr Gwyn Lewis: Storm ar Wyneb yr Haul (Barddas)

4.30 Dathlu bywyd Iwan Llwyd: yng nghwmni Twm Morys, Guto Dafydd, Myrddin ap Dafydd
a Geraint Lovgreen a’i fand; cyhoeddir cyfrol Awen Iwan (gol. Twm Morys) yn fuan gan
Gyhoeddiadau Barddas