Bedwen Haf 2015

Sesiynau ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Maldwyn a’r Gororau : Awst 1-8

DYDD SADWRN 1 AWST

13.30pm

Y Babell Len

Llywarch Hen, Heledd a Baledi Hanes
- dathlu stori mewn barddoniaethGwyn Thomas yn sgwrsio am ddiweddaru’r Hen Englynion (Barddas) ac yn holi Myrddin ap Dafydd am ei ddwy gyfrol ddiweddar, Yn ôl i’r Dref Wen: Golwg ar Ganu Llywarch Hen a Chanu Heledd (Barddas) a Stori Cymru: Hanesion a Baledi (Gwasg Carreg Gwalch)

storiCC.indd

DYDD GWENER 7 AWST

12.45pm

Y Babell Len


Y Fro Eithinog: Casgliad o Gerddi T. Llew Jones

Darlith gan y Prifardd Idris Reynolds: ‘Y Fro Eithinog: Taith fer drwy fröydd cerddi T. Llew Jones, o Gwm Alltcafan i Foel Gilie, o Gwm-pen-llo i Bont-dwˆr-bach’

Y_Fro_Eithinog_TLlew_Jonesmawr