Bedwen Haf 2016

Digwyddiadau Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru ar faes EiISTEDDFOD GENEDLAETHOL Y FENNI

MERCHER 3 AWST
2.00
Stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Gwerfyl Pierce Jones yn holi D. Geraint Lewis am y gamp o greu Geiriadur Cymraeg Gomer
Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn cyflwyno Gwobr am Gyfraniad Oes i D. Geraint Lewis

IMG_1847_cropGeraintLewisynUnig

 

IAU 4 AWST
12.45
Y Babell Lên
Optimist Absoliwt Cofiant Eluned Phillips y bardd
Dewch i wrando ar Menna Elfyn yn cael ei holi gan Jane Aaron.
Cyhoeddir y gyfrol gan Gomer.

Optimist_Absoliwt_Eluned_Phillips(clawrterfynol)

Menna_Elfyn1

 

SADWRN 6 AWST
12:45,
Y Babell Lên
Y Lolfa yn cyflwyno
Merêd! Cyfrol o deyrngedau
Dewch i wrando ar sgwrs gyda’r golygydd Rocet Arwel Jones, Myrddin ap
Dafydd ac eraill

mered