Bedwen Haf 2017

Digwyddiadau Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru ar faes Eiisteddfod Genedlaethol Ynys Mon 2017

Lleoliad _ Y Babell Lên, 

12.45-1.15 pnawn Gwener 11 Awst

Ifor ap Glyn yn trafod cyfrol

Canrif o Gofio Hedd Wyn

(Y gyfrol ar werth ar stondin Carreg Gwalch: £9)

Noddir y digwyddiad gan Llenyddiaeth Cymru

 

12.30  Sadwrn 12 Awst

Hel Hadau Gwawn

Manon Steffan Ros yn holi Annes Glynn am ei chyfrol gyntaf o gerddi ‘Hel Hadau Gwawn’ a gyhoeddwyd yn gynharach eleni ( Cyhoeddiadau Barddas )

HadauGwawn3CYWIR (1) (1)