Dengmlwyddiant Bedwen Lyfrau 2015

Logo Bedwen

Logo Canolfan Soar


Soar, Merthyr Tudful
Dydd Sadwrn 2 Mai, 2015


Dyma ambell lun o Fedwen Lyfrau 2015, Merthyr

Meleri Wyn James awdur Na, Nel! a Dona Direidi gyda’u llyfrau newydd

Meleri Wyn James awdur Na, Nel! a Dona Direidi gyda’u llyfrau newydd

Alun Cob a Llwyd Owen

Alun Cob a Llwyd Owen

Glyn Saunders Jones yn cyflwyno gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn

Glyn Saunders Jones yn cyflwyno gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn

Gwyn Griffiths gyda chopi o’i hunangofiant Ar Drywydd Stori

Gwyn Griffiths gyda chopi o’i hunangofiant Ar Drywydd Stori

Anni Llŷn a Myrddin ap Dafydd

Anni Llŷn a Myrddin ap Dafydd

Caffi Cwtsh

Caffi Cwtsh

Cynulleidfa

Cynulleidfa

Bethan Mair a Dyfed Elis-Gruffydd

Bethan Mair a Dyfed Elis-Gruffydd

Rhaglen y dydd: Digwyddiadau i Blant, Digwyddiadau i Oedolion

Caffi a siop lyfrau ar agor drwy’r dydd.
Popeth AM DDIM!
Sali Mali, Sam Tân a Peppa Pinc yn crwydro; bwrdd lliwio

Bedwen Lyfrau 2012 - Neuadd y Cyfnod, Bala

 

Logo Cyngor Llyfrau