Newyddion

1 MAWRTH 2018

GWERTHWYR GORAU GWYL DDEWI 2018

Awen Meirion, Y Bala

1 Porth y Byddar – Manon Eames
2 Am Newid – Dana Edwards
3 Meddyginiaethau Gwerin Cymru – Anne Elizabeth Williams
4 Syllu ar Walia – Ffion Dafis
5 Y Plygain Olaf – Myfanwy Alexander

Cyfoes, Rhydaman

1. Bachgendod Isaac – Derec Llwyd Morgan
2. Seidir Ddoe – Linda Griffiths
3. Dechrau Canu Dechrau Wafflo – Kees Huysmans
4. Cofio Dic – Idris Reynolds
5. Atgofion Oes Ymysg y Campau – Alun Wyn Bevan

Palas Print, Caernarfon

1. Hanes Cychod Salmon Caernarfon
2. Golygon – Manon Steffan Ros
3. Syllu ar Walia – Ffion Dafis
4. Hen Bethau Anghofiedig – Mihangel Morgan
5. Straeon nos da i bob rebel o ferch – Elena Favilli, Francesca Cavallo

 

19 RHAGFYR 2017

GWERTHWYR GORAU NADOLIG 2017

Awen Meirion, Y Bala

1 Dydddiadur Dewi Llwyd: Pawb a;i Farn – Dewi Llwyd
2 Porth y Byddar- Manon Eames
3 Cerddi’r Ser – Gol.Rhys Meirion
4 Sbrugyn o Gelyn Goch- William Owen
5 Bwyd Beca – Beca Lyne-Pirkis

Cyfoes, Rhydaman

1. Cofio Dic – Idris Reynolds
2. Atgofion Oes ymysg y Campau – Alun Wyn Bevan
3. Dyddiadur Dewi Llwyd: Pawb a’i Farn – Dewi Llwyd
4. Syllu ar walia – Ffion Dafis
5. Cerddi’r Ser – Gol. Rhys Meirion

Palas Print, Caernarfon

1. Hanes Cychod Salmon Caernarfon
2. Syllu ar walia – Ffion Dafis
3. Hawl i Fyw – Irfon Williams
4. 100 Lle i’w gweld cyn brexit – Aled Sam
5. Dydddiadur Dewi Llwyd: Pawb a;i Farn – Dewi Llwyd

19 TACHWEDD 2017

GWERTHWYR GORAU
WYTHNOS YN DIWEDDU 18 TACHWEDD 2017

AWEN MEIRION, Y BALA

1. Cwcw – Marlyn Samuel
2. Plygain Olaf – Myfanwy Alexander
3. Syllu ar Walia – Ffion Dafis
4. Golygon – Manon Steffan Ros
5. Cofio Dic – Idris Reynolds

CYFOES, RHYDAMAN

1. Syllu ar Walia – Ffion Dafis
2. Pry ar y Wal – Eigra Lewis Roberts
3. Bylchau – Aneurin Karadog
4. Rhannu Ambarel – Sonia Edwards
5. Dan ei Adain – John Alwyn Griffiths

PALAS PRINT, CAERNARFON

1. Straeon Nos Da i Bob Rebel o Ferch – Elena Favilli, Francesca Cavallo
2. Cofio Dic – Idris Reynolds
3. Cwcw – Marlyn Samuel
4. Syllu ar Walia – Ffion Dafis
5. Galar a Fi – Gol. Esyllt Maelor

 

12 TACHWEDD 2017

GWERTHWYR GORAU
WYTHNOS YN DIWEDDU 11 TACHWEDD 2017

AWEN MEIRION, Y BALA

1 Syllu ar Walia’ – Ffion Dafis
2 Galar a Fi – Amrywiol
3 Rhannu Ambarel – Sonia Edwrads
4 Y Plygain Olaf – Myfanwy Alexander
5 Pry ar y Wal – Eigra Lewis Roberts

CYFOES, RHYDAMAN

1. Atgofion Oes Ymysg y Capau – Alun Wyn Bevan
2. Llif Coch Awst – Hywel Griffiths
3. Dechrau Canu Dechrau Wafflo – Kees Huysmans
4. Pen ar y Bloc – Vaughan Roderick
5. Bachgendod Isaac – Derec Llwyd Morgan

PALAS PRINT, CAERNARFON

1. Syllu ar Walia – Ffion Dafis
2. Cwcw – Marlyn Samuel
3. Straeon Nos Da i Bob Rebel o Ferch – Elena Favilli, Francesa Cavallo
4 100 Lle i’w Gweld Cyn Brexit – Aled Sam
5. Gwales – Catrin Dafydd

 

24 MEDI 2017

CADEIRYDD NEWYDD Y CWLWM CYHOEDDWYR

Cyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd fydd Cadeirydd Cyhoeddwyr Cymru am y flwyddyn i ddod.

Mae Myrddin yn ffigwr adnabyddus ym mywyd diwylliannol Cymru. Yn Brifardd ac awdur toreithog mewn sawl maes. sefydlodd Gwasg Carreg Gwalch yn 1980. Bu hefyd yn Fardd Plant Cymru ac yn enillydd Gwobr Tir na n-Og.

Bydd Myrddin yn arwain gweithgaredd a gwaith mewnol y Cwlwm ynghyd a’i berthynas gyda sefydliadau amrywiol, megis Cyngor Llyfrau Cymru. Llywodraeth Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Bydd hefyd yn cadeirio’r Fedwen Lyfrau yng ngwanwyn 2018. Cyhoeddir lleoliad y Fedwen, a drefnir gan Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, yn fuan.

Mae’r Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn gorff annibynnol sydd yn cynrychioli buddiannau’r prif gyhoeddwyr llyfrau Cymraeg. Mae’r gadeiryddiaeth yn newid yn flynyddol, gyda chyfnod Delyth Ifan, Cyfarwyddwr CAA, newydd ddirwyn i ben.