Rhaglen Bedwen 2015 – Digwyddiadau i Blant

11.00

Dona Direidi

Lansio cyfrol newydd gan y cyflwynydd hapus rapus – Dona Direidi yn Dysgu…   Dawnsio (y Lolfa)

11.30

Dewch i gwrdd â Nel!

Darllen stori a direidi gyda Meleri Wyn James, awdur Na, Nel! (y Lolfa)

12.00

Anni Llŷn a Myrddin ap Dafydd: Serennu wrth ’Sgrifennu Stori Cymru

Perfformiad a gweithdy ysgrifennu creadigol i blant rhwng 8 a 13 yn seiliedig ar

Serennu wrth ’Sgrifennu (Peniarth) a Stori Cymru (Gwasg Carreg Gwalch)

Yn cynnwys cyhoeddi enillwyr gweithdai Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog

1.00

Egwyl i ginio

2.00

Cadw’n heini gyda Heini

(Atebol) (hyd at 7 oed)

2.30

Gwyn ein byd – a gwyrdd! Croeso i Wenfro

Sgwrs a gweithdy yn seiliedig ar gyfres newydd o lyfrau stori ar gyfer plant bach ar thema ‘werdd’ gyda Llinos Mair (Gomer)

3.00

Y Ditectif Hanes’ – Sut ydyn ni’n gwybod sut le oedd yng Nghymru ddiwedd Oes Victoria?

Sesiwn gyda Catrin Stevens yn seiliedig ar hanes trychineb glofa’r Albion Cilyfnyndd yn 1894, ar gyfer plant rhwng 9–12 oed (CAA)

digwyddiadau i blant

Rhaglen Bedwen 2015 – Digwyddiadau i Oedolion