Rhaglen Bedwen 2015 – Digwyddiadau i Oedolion

10.30

Saesnes yng Nghymru: Elinor Wyn Reynolds yn holi’r ddysgwraig, blogiwr a’r awdures Sarah Reynolds am ei phrofiadau wrth ddysgu Cymraeg ac am ei blog ‘Saesnes yng Nghymru yn dysgu Cymraeg ers 2009’ (Gomer)

11.15

Y fi yn fy nofel…

Catrin Beard yn holi Alun Cob a Llwyd Owen am eu nofelau a’r defnydd o alter-egos ynddynt (Gomer a’r Lolfa)

12.00

Golygfeydd hynod y Cymoedd mewn gair a llun: Dyfed Elis-Gruffydd (y Lolfa)

Y golygydd a’r daearegydd, sy’n enedigol o Ferthyr, yn trafod rhai o olygfeydd gorau de Cymru, a sut y bu i hanes siapio cymaint ar y tirwedd. Yn seiliedig ar ei gyfrol 100 o Olygfeydd Gorau Cymru.

1.00

Egwyl i ginio, yn cynnwys darlleniad o Nofel y Mis gan Joanna Davies (Gomer)

2.00

Lansio Hunangofiant Gwyn Griffiths (y Lolfa)

Bethan Mair yn holi’r newyddiadurwr a’r awdur ar achlysur lansio hanes ei fywyd diddorol

3.00

Englynion fy mywyd: Dafydd Islwyn (Barddas)

Anrhegu Dafydd Islwyn – Gwobr y Fedwen am Gyfraniad Oes

4.00

Cyflwyno hanes cyfoes i blant (RILY)

Trafod sut y mae mynd ati i gyflwyno hanes mewn llyfrau plant, gydag awduron rhai cyfrolau diweddar

llyfrau bedwen 2015

Rhaglen Bedwen 2015 – Digwyddiadau i Blant